Flash info:

CENRS – Sobanukirwa imikore n'imikoresherezwe ya R

Posted: Notices,  Advertisements,   : 2021-08-14 09:03:23 pm
By: : © CENRS

Murwego rwo gufasha abashakashatsi n’ abanyeshuri bifuza gukora ubushakashatsi bufite ireme kandi buri ku rwego mpuzamahanga; CENRS irateganyiriza ababyifuza bose amahugurwa ku mikoresherezwe ya R.

Mu rurimi rw’ icyongereza, R isobanurwa nk’ ururimi rukoreshwa na mudasobwa mu kwiga ibipimo by’ ingeri zinyuranye n’ ubugeni (R Software Environment for Statistical Computing and Graphics).

R yifashishwa mubushakashatsi bw’ ingeri zose. Yifashishwa mu bushakashatsi bwiga ibidukikije (Environmental Science), Urusobe rw’ ibinyabuzima (Ecology), Ibinyabuzima (Biology), Utunyabuzima (Microbiology), Ibaruramibare (Statistics); Icungamutungo (Management); Ubuhinzi (Agriculture); Ubukungu (Economics); Igenamigambi (Planning); Ubumenyi bw’ isi (Geography); Ubumenyasi (Geology); Umutungo kamere (Natural resource science), nahandi n’ ahandi.

Kubindi bisobanuro wabariza wabariza kuri info@cenrs.org