Flash info:

CENRS Notice

CENRS in the process of disseminating knowledge using traditional African languages


CENRS munzira zo gusakaza ubumenyi yifashishije indimi gakondo z'Abanyafurika
Read More

CENRS – Sobanukirwa imikore n'imikoresherezwe ya R


Twabateguriye amahugurwa y'igihe gito
Read More

CENRS – Terms and conditions of use of the digital library


Amategeko nuburyo bwo gukoresha isomero ry'ikoranabuhanga
Read More